ВСЕ СОЧИНЕНИЯ

Поиск
Меню сайта
Предметы
Форма входаСтатистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Сочинения » Українська мова та література » 11 клас Добавить сочинение

Огляд літератури першої половини XX ст.

I.      Історичні події, що вплинули на розвиток літератури першої половини XX ст. (Суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX століття був бурх­ливим і суперечливим. Дослідники називають цей час епохою світових воєн, революцій, тоталітарних режимів. Одним з найтяжчих наслідків Першої сві­тової війни стала духовна криза та економічна депресія. Жовтнева революція в Російській імперії розколола світ на дві ідеологічні системи: капіталістичну та соціалістичну. Тоталітарні режими викликали до життя таке явище, як ідео- логізована література. На початку XX століття відбулася зміна світоглядних та естетичних систем, яка відбилася на мистецтві взагалі та літературі зокрема.)

II.     Складність і неоднозначність художнього процесу першої половини XX ст.

1.     Переворот в естетичній свідомості та художній творчості початку XX сто­ліття. (Процес змін у духовному житті людства почався ще наприкінці XIX століття, коли з’явилися нові філософські та ідеологічні течії. Вони стали підґрунтям для змін не тільки у світосприйнятті людства, а й у галузі літератури. Це комуністична ідеологія (К. Маркс), ніцшеанство (Ф. Ніцше), дослідження в галузі психології 3. Фройда та К. Юнга. Початок XX століт­тя став часом масштабних соціальних експериментів, відзначився і науково технічним прогресом. Це сприяло формуванню нових принципів і структур естетико-художнього мислення і привело до появи нових видів мистецтва, кіномистецтва зокрема. Створюється нова система літературних напрямів, стилів і жанрів.)

2.     Модернізм як некласична модель культури, втілення естетико-художнього перевороту XX століття. (Провідною тенденцією літературного процесу пер­шої половини XX століття був розвиток модернізму й авангардизму. Мо­дернізм був моделлю ісультури, яка найновіше й найпослідовніше втілила те нове, що привніс у духовне життя XX століття естетико-художній перево­рот. Він відбив кардинальні зрушення у світогляді, філософсько-науковому мисленні, формі та змісті творів. Митці прагнули також відтворити мен­тальність XX століття. Дослідники розрізняють модернізм як добу в історії культури, літератури та гуманітарної думки XX століття та модернізм як лі­тературний напрям. Його основними напрямами були символізм, імпресіо­нізм, імажинізм, акмеїзм тощо. Письменниця-модерністка В. Вульф «часом модернізму» називала 10-ті роки XX століття. Це час творчої зрілості таких видатних митців світової літератури, як М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка, Р. Рільке, Т. С. Еліот. Розвивається модерністська проза і поезія.)

3.     Авангардизм та його основні течії. (Авангардизм здійснив «революцію в мистецтві» у 1910—1920-і роки XX століття. Його основними течіями були футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм. І в авангар­дизмі, і в модернізмі закарбувалося нове співвідношення дійсності та мис­тецтва, коли мистецтву надавалося більшої цінності та значущості. Ці на­прями відтворили нове розуміння природи людини, нове бачення її ролі та місця у світі. Хоча модерністи і авангардисти вважали себе новаторами у мистецтві, авангардисти намагалися зруйнувати створене попередника­ми, а модерністи підтримували певний зв’язок з класичною традицією. Модерністська література розвивалася у двох напрямах створення худож­ньої реальності: створення свого художнього світу на ґрунті вже готового міфопоетичного або літературного матеріалу та створення свого художньо­го світу на власних, індивідуально-авторських міфах.)

4.     Реалізм у літературі першої половини XX століття. (Реалізм першої поло­вини XX століття активно шукає нових засобів і форм художнього вира­ження. З одного боку — він продовжував традиції літератури попередніх епох, з іншого — шукав нових засобів і форм художнього вираження, вза­ємодіяв з модернізмом. Напрям еволюціонував, виникали його модифіка­ції, наприклад неореалізм.)

5.     Елітарна та масова культура. (Література і культурний процес початку XX століття роздвоївся: почали розвиватися елітарна і масова культура. Це стало характерною ознакою культурної ситуації XX століття.)

III.       Висновки. (Підсумовуючи сказане вище, слід зауважити, що бурхливий су­спільний, економічний, науково-технічний, інтелектуальний розвиток сус­пільства відбився на розвитку мистецтва, літератури зокрема, і спричинив по­яву нового світогляду, нових напрямів, жанрів, які відбили специфіку змін у всіх галузях життя XX століття.)Беру это сочинение!

Похожие сочинения
Категория: 11 клас | Добавил: 00dima (01 Мая 2016) | Обновлено | Просмотров: 3940 | Рейтинг: 0.0 /0
Перейти на главную страницу

Сообщить об ошибке!

Понравилось? Оставь отзыв

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sochineniya.info © 2023
Хостинг от uCoz