ВСЕ СОЧИНЕНИЯ

Поиск
Меню сайта
Предметы
Форма входаСтатистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Сочинения » Українська мова та література » 9 клас Добавить сочинение

ЯКИМ БУВ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

І   варіант

Недавно я поза Уралом Блукав і Господа благав,

Щоб наша правда не пропала, Щоб наше слово не вмирало.

Т. Г. Шевченко

Кожна національна мова має свою історію, особливості форму­вання, культуру. Історія української мови, як і самого народу, вель­ми трагічна. Але тернистий шлях її формування довів, що наша мова безсмертна, нездоланна, заслуговує на пошану з боку інших народів.

Витоки нашої мови-неньки треба шукати ще в часи становлен­ня Київської державності VIII—IX ст. н. е., коли з’явилася потреба в писемно-літературній мові. Ця мова виникла на основі київсько­го діалекту з елементами народно-розмовного мовлення давньоук­раїнської нації.

Після прийняття християнства з кінця X ст. в Київській Русі поширюється ще церковно-слов’янська мова, яка поступово витісняла давньоруську літературну мову. Тільки жива народна мова вплива­ла на церковнослов’янську, надаючи їй своїх неповторних рис.

Українська мова розвивалася століттями. Тому нині можна стверджувати, що вона найбагатша і найрозвиненіша мова світу.

Багато перепон зустрічала рідна мова на своєму шляху. Росій­ський царат, Польща намагалися її знищити (указ Петра 1 1720 p., маніфест Катерини II, циркуляр міністра внутрішніх справ Валує- ва 1863 p.). Але справжні сини України не припиняли створювати українські школи, видавництва, бібліотеки, збагачували світову лі­тературу видатними творами української літератури.

Події 1917 року відкрили українському народові шлях до вла­сної державності, але через короткий час зусиллями більшовиків криваво була встановлена радянська влада в Україні. Кривавий терор, голодомор, війни забирали найкращих дітей України. Але народ вижив, щоб передати нащадкам мову, культуру, пам’ять про жахливі події знущань.

їх зусилля не повинні залишитися марними. Ми повинні збері­гати нашу мову, культуру, менталітет, духовність. Хочеться промо­вити поетичними рядками з вірша Олександра Олеся:

Як довго ждали ми... Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг,

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг...

Поступово українська мова відроджується, набуває свого довго­очікуваного положення в суспільстві. Саме від нас, громадян Укра­їни, залежить її майбутній розвиток. Тільки за таких умов ми буде­мо існувати як нація.

Хай розквітне наша мова солов’їна!

II   варіант

Мова кожного народу розвивається за тими ж принципами, що й історія цього народу.

Українська мова, як відомо, належить до слов’янських мов, а саме — до східнослов’янських. До цієї групи крім української мови належать ще російська та білоруська мови.

Наша мова сформувалась дуже давно. Звичайно, тоді вона мала зовсім не такий вигляд, вона пройшла багатовіковий шлях. Офор­милась мова східних слов’ян близько VIII—IX ст., це була давньо- східно-слов’янська мова.

Як відомо з історії, у IX—XIII ст. східні слов’яни мали свою величезну, могутню державу — Київську Русь. Ця держава об’єд­нала всі східнослов’янські племена, у них була єдина мова, яка отри­мала назву — давньоруська. Незабаром у давньоруській мові по­чинається розшарування, виділяються кілька мовних діалектів.

Із одного такого діалекту і сформувалась українська мова. Але й тоді вона була мало схожа на сучасну, у неї був алфавіт, відмін­ний від нашого. Інший лексичний склад мови і багато інших від­мінностей.

Через те, що всі східнослов’янські мови колись були однією мовою, ми часто зустрічаємо спільні слова і в українській, і в росій­ській, і в білоруській мовах.

Поступово мова української народності перетворилась на мову української нації.

Звичайно, що ніхто не може знати напевно, як виникла наша мова, отож природньо, що є й інші погляди. Вчені по-різному див­ляться на це питання. Деякі з них вважають, що спільної східно­слов’янської мови не було. І, в дуже давні часи, одразу сформува­лись окремі мови.

Різні погляди на це питання свідчать про творчий пошук істи­ни, про те, що мова — це дуже складне явище, дуже багатогранне та дискусійне.

Поступово українська мова шліфувалась, вдосконалювалась, роз­вивалась і ось набула свого сучасного вигляду, стала літературною.

Видатний український письменник Панас Мирний зазначав: ♦ Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування...

 

III варіант

Українська мова — це національна мова великого багатоміль­йонного українського народу. Це високорозвинена мова з дуже да­вніми писемними традиціями.

Вчені багато часу сперечаються з приводу походження нашої мови. Питання, коли і звідки вона виникла, є найпоширенішими.

Більшість філологів вважає, що українська мова бере свій по­чаток з часів Київської Русі.

З курсу історії ми пам’ятаємо, що першою могутньою держа­вою була Київська Русь. Вона об’єднала в собі багато слов’янських племен: полян, древлян, сіверян, кривичів та ін. У цей час руйнува­лись родоплемінні зв’язки і утворювалась єдина держава.

Звичайно, що єдина держава східних слов’ян мала свою єдину мову, яка утворилась від мов усіх племен Київської Русі. Ця єдина мова поступово розвивалась, і ось, нарешті, настав час, коли відбувся зворотний процес. Ця мова зникла, сформувалися декілька окре­мих мов, у тому числі й українська.

Найбільше споріднена наша мова з російською і білоруською мовами. У цих трьох мовах дуже багато спільного.

Сучасна українська літературна мова є вищою формою україн­ської національної мови. Ця мова роками відшліфована, унормова­на і є ніби еталоном. Така мова має право обслуговувати всі сфери життєдіяльності суспільства, це загальнонародна мова, яка функці­онує на всій території України.

У встановленні норм української мови величезну роль відігра­ла художня література. Зачинателем нової української літератури вважають І. П. Котляревського. Основоположником сучасної літе­ратурної мови став Т. Г. Шевченко, який з величезною майстерніс­тю розкрив красу і силу українського слова.Беру это сочинение!

Похожие сочинения
Категория: 9 клас | Добавил: 00dima (13 Февраля 2013) | Обновлено | Просмотров: 5452 | Рейтинг: 0.0 /0
Перейти на главную страницу

Сообщить об ошибке!

Понравилось? Оставь отзыв

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sochineniya.info © 2023
Хостинг от uCoz