ВСЕ СОЧИНЕНИЯ

Поиск
Меню сайта
Предметы
Форма входаСтатистика

Онлайн всего: 11
Гостей: 11
Пользователей: 0


Сочинения » Українська мова та література » 9 клас Добавить сочинение

Григорій Квітка-Основ’яненко - батько української прози, один з перших у Европі «творців людової повісті» (І. Франко)

Поява повістей та оповідань Квітки-Основ’яненка українською мовою знаме­нує собою новий важливий етап не лише в його творчості, а й загалом у розвитку української літератури, у формуванні її реалізму й народності.

До 30-х років XIX століття у новій українській літературі розвивалися лише поетичні й драматичні жанри. Вимоги часу, посилення реалістично-пізнавальних завдань літератури потребували зображення дійсності в її широкому охопленні, в усіх труднощах, суперечностях і деталях показу людини в складних суспільних відносинах, відображення життя у формах самого життя. Для здійснення цих ху­дожніх завдань найпридатнішими були прозово-епічні жанри — роман, повість, оповідання.

Основоположником української художньої прози й став Квітка-Основ’яненко, який чутливо вловлював назрілі потреби часу. Першим його українським твором у прозовому жанрі стала знаменита повість «Маруся». Приводом до її написання були тогочасні дискусії щодо творчих можливостей української літературної мови. Деякі митці вважали її спроможною лише на жартівливі твори.

Квітка-Основ’яненко своєю «Марусею» переконливо продемонстрував висо­кі й різнобічні художньо-літературні можливості української мови, її придатність для написання прозових творів серйозного, навіть трагічного змісту.

У прозі письменницький талант Квітки розвинувся найповніше. Крім «Ма­русі», він пише «Салдацькнй патрет», «Конотопська відьма», «От тобі і скарб» та інші, які ввійшли до двох книжок «Малороссийских повестей, рассказьіваемьіх Грьщьком Основьяненком». У 30—40 роки Квітка створює повісті «Козир-дівка», «Сердешна Оксана», «Щира любов», оповідання «Перекотиполе», «Пархімове сні­дання», «Підбрехач» тощо. Оповідання та повісті Квітки-Основ’яненка були даль­шим кроком української і всієї вітчизняної літератури до «народної теми». Пись­менник уперше в прозовій формі співчутливо й багато в чому правдиво зображує повсякденне життя простих трудівників, вибираючи позитивних персонажів для своїх повістей і оповідань переважно серед людей хліборобської праці. А в того­часному кріпосницькому суспільстві, коли панство вважало селянина духовно не­повноцінною істотою, робочою худобою, зображення його позитивним героєм в літературі було завданням новаторським і надзвичайно складним.

Українські повісті й оповідання Квітки майстерно написані у формі живої, докладної розповіді людини з народу — мудрого старожила з харківської околи­ці Грицька Основ’яненка. Перевтілення в оповідача з народу дало письменникові можливість бачити й оцінювати життєві явища з позиції простого селянина, віль­но, природно користуватися народноговірною мовою і фольклорними матеріала­ми, що посилювало народність та художню правдивість творів.

Прозові твори Квітки українською мовою за творчими принципами, жанрово- стильовими особливостями поділяються на дві основні групи: сентиментально- реалістичні повісті і бурлескно-реалістичні оповідання та повість.

До першої групи належать, наприклад, повісті «Маруся», «Козир-дівка», «Сер­дешна Оксана», «Щира любов». Характерною особливістю їх є те, що письменник виводить, опоетизовано зображує в них позитивних героїв із селянсько-трудівничих мас, виявляє особливу увагу до внутрішнього світу героїв, їхніх думок і сердечних переживань. Мовний стиль цих повістей м’який, зворушливий, а там, де характери­зується селянська молодь, — близький до лірично-пісенного, в центрі кожної на­званої тут повісті — привабливий образ сільської дівчини. Ці твори мають ознаки як реалізму, так і сентименталізму, традиції якого тоді ще не зовсім відмерли.

Показово, що головні позитивні герої сентиментально-реалістичних тво­рів Квітки-Основ’яненка — люди гіркої драматичної або й трагічної долі. Вони страждають від тогочасних умов життя. У драматизмі й трагізмі зображення цих персонажів відбилася справжня тяжка доля людини-хлібороба в несправедливому класовому суспільстві.

Головною творчою метою Квітки-Основ’яненка як автора сентиментально-ре­алістичних повістей було співчутливо-поетизоване зображення селянина-трударя і піднесення таким чином його в очах суспільства, виступ на захист його від со­ціальних несправедливостей.

Серед бурлескно-реалістичних творів Квітки — гумористичні оповідання «Салдацький патрет», «Мертвецький Великдень», «От тобі і скарб», «Пархімове снідання», «Підбрехач», а також гумористично-сатирична повість «Конотопська відьма». Створював їх письменник, спираючись на багаті гумористично-сатирич­ні традиції української літератури і фольклору, орієнтуючись на художній досвід Гоголя щодо правдивого зображення народного життя, творчого використання народної фантастики, щодо манери іронічно-комічної оповіді. Основне завдання цих творів — викриття або висміювання пороків дійсності, негативних життєвих явищ і рис людей, у «Салдацькому патреті», «Конотопській відьмі», меншою мі­рою в інших творах цієї групи наявні елементи бурлескного стилю.

В окремих місцях оповідань письменника є різкі сатиричні випади проти крі­паччини, соціальної нерівності, паразитизму панів, зажерливості духовенства, проти повсюдного хабарництва представників влади й суду.

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко був видатним українським прозаїком дошевченків- ської доби. Він став родоначальником і основоположником прози в новій україн­ській літературі, ввів жанри повісті, оповідання.

Головну роль Квітки в європейському літературному процесі І. Франко вба­чав у тому, що він «творець людової повісті, один із перших того роду творців у європейських письменствах». Квітка-Основ’яненко звеличив в очах суспільства простого селянина-трудівника, широко відкривши двері в літературу позитивним персонажам з народу.Беру это сочинение!

Похожие сочинения
Категория: 9 клас | Добавил: 00dima (18 Октября 2016) | Обновлено | Просмотров: 725 | Рейтинг: 0.0 /0
Перейти на главную страницу

Сообщить об ошибке!

Понравилось? Оставь отзыв

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sochineniya.info © 2018
Хостинг от uCoz