ВСЕ СОЧИНЕНИЯ

Поиск
Меню сайта
Предметы
Форма входаСтатистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Сочинения » Українська мова та література » 10 клас Добавить сочинение

Особливості творчого методу Лесі Українки

Мова поезії Лесі Українки — мова української народної поезії. (Народна поезія, яка була органічно засвоєна поетом, визначила творчий шлях Лесі Українки. Отож реалізм перших творів був пов’язаний із фольклорними мо­тивами і образами, тим більше, що поетеса захопилася фольклористикою під впливом дядька М. Драгоманова ще дев’ятнадцятилітньою. Від українського фольклору Леся Українка навчилася ліризму і разом з тим епічності, яку вті­лила у поемах та баладах. Народна поезія була витоком її творчості.) Поєднання реалістичного й романтичного у поезії Лесі Українки. (Дослід­ники вважають поєднання реалістичного й романтичного однією з головних рис творчості Лесі Українки.)

І. Реалістична лірика. (В українську літературу Леся Українка увійшла як співець мужності і боротьби. Тематично її лірику умовно поділяють на особисту, пейзажну і громадську. Головні теми ранніх ліричних поезій — краса природи, любов до рідного краю, особисті переживання, призна­чення поета й поетичного слова у суспільстві, соціальні і громадянські мотиви. Останні особливо виділяються у таких поезіях: «До товарипіів», «Товаришці на спомин», «Грішниця», «81ауц8 — 81ауп8», «Ріаі: пох», «Епі­лог» та інших.)

1.     Риси романтизму у творчості Лесі Українки. (Цікаво, ш;о романтичні об­рази та прийоми з’являються у поезії Лесі Українки в поемах, леген­дах, баладах, написаних переважно не на українські сюжети («Самсон», «Роберт Брюс, король шотландський», «Віла-посестра», «Давня казка», «Саул» тощо). Але ці сюжети спроектовані на актуальні проблеми на­ціонально-визвольної боротьби українського народу і змальовані у дусі неоромантизму: у центрі уваги шляхетний герой з величною ідеєю, ді­яльність якого розгортається на тлі незвичайних романтичних обставин далеких країн або історичної давнини. Романтичні прийоми підготували наступний етап творчості Лесі Українки.)

I.         Риси модернізму у творчості Лесі Українки. (Сучасні дослідники вважають, що від Лесі Українки починається український модернізм у поезії. Особливо це стосується драматургії, у якій поетеса виходить за межі не лише звичних селянських тем, а й за межі реалізму. Її романтизм переростає традиційні уявлення про цей метод і «двоємир’я» романтизму у її творчості набуває мо­дерністського характеру.)

1.     Інтелектуальна європейська драма і «драма ідей» Лесі Українки. (В осно­ві драматургії Лесі Українки думка, вже розгорнута у європейській філо­софії та літературі, — думка про існування двох світів — матеріального та ідеального, ефемерного світу мистецтва, вищого світу. Саме тому Леся Українка намагається осмислити це у розгорнутому коментарі до драми «Камінний господар». Поступово Леся Українка доходить висновку, що митець служить вічності і зобов’язаний не перед сліпим натовпом (як в «Одержимій»), а перед вищою сутністю, яка дає людині дар і хоче, щоб людина до нього дорівнялася. Це бачимо у «Лісовій пісні», де Лукаш, на­ділений Божим даром розуміння світу, не в змозі дорівнятися до нього своїм життям. Майже всі герої Лесі Українки знаходяться на межі двох світів і відчувають трагічну розп’ятість між ними, і всі вони вибирають між земним і небесним. Реалізується цей вибір у драмах дуже часто за­собами імпресіонізму. Деякі дослідники називають драми Лесі Українки символістськими, оскільки вони поєднують імпресіоністичне світобачен­ня з філософією. І цей погляд найбільш поширений у сучасному літера­турознавстві.)

2.     Біблійні мотиви у контексті художнього методу Лесі Українки. (На від­міну від радянського літературознавства, яке представляло Лесю Укра­їнку як атеїста, сучасні дослідники визнають наявність біблійних тем та християнського світогляду у її творчості. На біблійні теми з книг Старого Завіту Леся Українка написала такі твори: «Єврейська мело­дія», «У пустині», «Саул», «Плач Єремії», «Ізраїль в Єгипті», «І ти ко­лись боролась, мов Ізраїль, Україно моя», «Пророк», драматичні поеми «Вавилонський полон» (1903), «На руїнах» (1904). На ці теми вона писа­ла статті, перекладала уривки з Біблії та роботи на цю тему. Її символізм і спирається на християнство. Дослідники відзначають, що символізм у світовій літературі зініційований ідеями А. Шопенгауера, послідовно християнського філософа, якого можна цитувати суцільно, коментую­чи п’єси Лесі Українки. Отже, це доводить наявність символізму у твор­чості поета, без чого багато втрачається у розумінні творчості Лесі Укра­їнки.)

II.       Еволюція методу. (Визначна риса творчості Лесі Українки — довгий і послі­довний шлях розвитку мислячої людини, яка втілила в еволюції методу ево­люцію думки і духу української інтелігенції. Леся Українка, розпочавши з ре­алізму, пройшла через двосвіт неоромантизму до модернізму, дорівнявшись у своїх творах до видатних митців Європи.)Беру это сочинение!

Похожие сочинения
Категория: 10 клас | Добавил: 00dima (04 Мая 2017) | Обновлено | Просмотров: 158 | Рейтинг: 0.0 /0
Перейти на главную страницу

Сообщить об ошибке!

Понравилось? Оставь отзыв

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sochineniya.info © 2018
Хостинг от uCoz