ВСЕ СОЧИНЕНИЯ

Поиск
Меню сайта
Предметы
Форма входаСтатистика

Онлайн всего: 47
Гостей: 47
Пользователей: 0


Сочинения » Українська мова та література » 11 клас Добавить сочинение

Світоглядні й естетичні позиції Джеймса Джойса

  1. Витоки життєвої позиції. (Джеймс Августин Алоїзіус Джойс народився 2 лю­того 1882 року в Дубліні (Ірландія). Він був старшим сином у родині служ­бовця податкового управління у передмісті Дубліна Ратгарі. Ріс у нестатках, проте батько забезпечив йому можливість здобути добру освіту у двох єзу­їтських школах, а потім у католицькому університеті ірландської столиці, де він вивчав літературу. Навчання медицини у Парижі перервалося через смерть матері. Починав писати рецензії на книги й театральні постанови. На формування світогляду майбутнього письменника впливали і обставини життя в Ірландії, де точилися визвольні змагання під проводом Парнелла, прибічником якого був батько Джеймса Джойса. Як відомо, на догоду ан­глійським властям Парнелла піддала анафемі за зв’язки із заміжньою жінкою католицька церква, прибічницею якої була мати письменника. Вона мріяла побачити Джеймса колись католицьким священиком. Проте уроки батька не минули даремно, він палко любив Ірландію і поділяв прагнення свободи сво­го народу. Тому першу збірку оповідань Джойс назвав «Дублінці» (1914).)
  2. Перші кроки у літературі. (Вирішивши свою долю віддати письменству, Джойс мав визначитися з позицією щодо Ірландського Літературного Від­родження, яке було однією з форм боротьби за незалежність, бо учасники цього руху прагнули відродити національну культуру. Йому близькі були такі прагнення, проте він не згодний був з крайнощами націоналістичної пози­ції керівників руху, адже виголошував думку про необхідність розвитку ір­ландської культури у лоні загальноєвропейського мистецтва. Отож він не пов’язав себе ні з рухом Літературного Відродження, ні з якоюсь політичною партією. Його перша поетична збірка вийшла друком 1907 року у Лондоні і називалася «Камерна музика». А після збірки оповідань «Дублінці», яка діс­тала схвальну рецензію Езри Паунда в журналі «Егоїст», у тому ж таки жур­налі він надрукував у 1914—1925 роках глави з роману «Портрет митця в юності».)

ПІ. Естетика зрілого автора.

  1. Найвідоміші твори Джойса. (ІЦе під час першого приїзду до Парижа Джойс познайомився з книгою французького письменника Е. Дюжар- дена «Лаври зірвано», в якій той застосував прийом «потоку свідомості». Дехто з дослідників вважає це першим поштовхом до створення власної естетичної системи. Отримавши грант від Королівського Літературного фонду, Джойс працює над романом «Улісс», який друкувався в американ­ському журналі «Літтл рев’ю» з 1918 по 1920 роки, а 1922 року вийшов окремою книгою у Парижі. Слід сказати, що доля першого видання скла­лася драматично: частина тиражу, відправлена до Англії, була затрима­на на митниці, а книги, відправлені до Америки, були спалені за розпо­рядженням поштового начальства. Тому вперше Англія побачила «Улісс» лише 1936 року. Над своїм другим романом «Поминки по Фіннегану» Джойс працював з 1923 по 1939 рік.)
  2. Художня система Джойса. (Вона включає різні твори — вірші, оповіда­ння, романи, п’єсу «Вигнанці» (1918). Крім того, про погляди письмен­ника можна судити з численних статей про драму, природу взаємовідно­син драми й життя. Джойс визначає драму (драмою він вважав будь-який твір для сцени) як вищу форму мистецтва, оскільки вона має справу з ви­щими й вічними законами буття. Нижчою формою вважає літературу, бо вона має справу з чимось мінливим і скороминущим. Джойс стверджу­вав, що основним матеріалом драми є життя у його оголеній суті. Справ­жній митець має справу з вічним. Саме як драму він задумав «Улісс». А у статті «День юрби» пише про стосунки митця і суспільства, відстоюючи право творчої особистості на повну свободу й ізоляцію від суспільства за­ради служіння мистецтву. Мету мистецтва Джойс вбачає у наданні есте­тичної насолоди, не пов’язуючи своє розуміння прекрасного з етичними нормами, вважаючи, що мистецтво не має бути ні моральним, ні амо­ральним. Тому й у своїй творчості він починає з лірики, а закінчує «По­минками по Фіннегану», який був теж задуманий як драма. Позиція його дещо дуалістична, тому викликає різні тлумачення, які й зустрічаються у критичній літературі.
  1. Новаторство естетики Джойса. (Джойс створив грандіозний за задумом ро­ман про життя людини, його вічну «Одіссею», у якій втілено вічні заста­ви буття. Задум реалізовано через показ одного дня з життя трьох головних героїв — Леопольда Блума, його дружини Маріон (Моллі) та письменни­ка Стівена Дедалуса. У потоці їхньої свідомості відбивається їхнє минуле й майбутнє, проводяться аналогії з гомерівською «Одіссеєю». У 18 епізодах від­бувається показ плину часу від ранку до пізньої ночі. Потік свідомості до­сягається за рахунок передачі цілого ланцюга спогадів, асоціацій, які пере­бивають одне одного, додають щось. Найяскравішим щодо цього є монолог Маріон — дві з половиною тисячі слів, не розділених ніякими знаками. Про­за Джойса музикальна. Він максимально використав музикальні можливос­ті мови й досяг «ефекту одночасності враження» шляхом злиття зорового й слухового сприйняття. Історія людства подана як замкнене коло: людина й нині така, якою була споконвіку. Може змінюватися її ім’я, але сутність за­лишається незмінною.)
  2. Оцінка творчості Джойса. (Як новатора Джойса вітали Е. Паунд, Т. Еліот,
  • Йєйтс, Е. Хемінгуей. Стриманішими в оцінці були В. Вулф, Е. Стайн, а критично висловлювалися Г. Уеллс, Д. Голсуорсі.

Російською мовою твори Джойса були перекладені вперше у 20—30-ті роки XIX ст., а потім до кінця 70-х Джойс не видавався у колишньому Радянсько­му Союзі і оцінювався суто негативно. Нині твори Джойса перекладаються слов’янськими мовами і друкуються.)Беру это сочинение!

Похожие сочинения
Категория: 11 клас | Добавил: 00dima (02 Мая 2017) | Обновлено | Просмотров: 274 | Рейтинг: 0.0 /0
Перейти на главную страницу

Сообщить об ошибке!

Понравилось? Оставь отзыв

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sochineniya.info © 2018
Хостинг от uCoz